ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ

 

*Το εισιτήριο μπορεί να μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας (OPEN) ή να αντικατασταθεί με νέα ημερομηνία ταξιδίου, αφού προηγουμένως έχει τυπωθεί και παραληφθεί από τον επιβάτη.

**Κατά την αντικατάσταση εισιτηρίων δεν επιστρέφεται τυχόν διαφορά ναύλου από το αρχικό.

***Ακυρώσεις εισιτηρίων γίνονται μόνο απο τα πρακτορεία έκδοσης.

****ΔΕΝ γίνονται τηλεφωνικές ακυρώσεις εισιτηρίων. Οι επιβάτες που επιθυμούν την ακύρωση των εισιτηρίων τους πρέπει να τα προσκομίσουν στο πρακτορείο έκδοσης.     

*****Μετά την ώρα αναχώρησης του πλοίου τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται δεν γίνονται ανοιχτά και δεν αλλάζει η ημερομηνία ταξιδιού. Τα εισιτήρια μετά την ημερομηνία αναχώρησης θεωρούνται άκυρα από τη ναυτιλιακή και δεν επιδέχονται καμία αλλαγή.

 

Anes Ferries

 

Έως και 14 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή ναύλου.

Έως και 7 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 75% επιστροφή του ναύλου.

Έως και 12 ώρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 50% επιστροφή του ναύλου.

*Εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε OPEN (ή να επιβεβαιωθούν για νέα ημερομηνία) εώς 1 ώρα προ του απόπλου.

*Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ισχύουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα χρόνο μετά την πρώτη ημερομηνία έκδοσής τους.

 

Aegean Flying Dolphins

 

Έως και 14 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή ναύλου.

Έως και 7 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 75% επιστροφή του ναύλου.

Έως και 12 ώρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 50% επιστροφή του ναύλου.

*Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε OPEN (ή να επιβεβαιωθούν για νέα ημερομηνία)  έως και την ώρα του απόπλου.

*Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ισχύουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα χρόνο μετά την πρώτη ημερομηνία έκδοσής τους.

 

Αιγαίον Πέλαγος

 

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 17/12/21-10/01/22, 04/03/22-08/03/22, 15/04/22-03/05/22, 10/06/22-05/09/22

Έως και 14 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή ναύλου.

Έως και 7 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 75% επιστροφή του ναύλου.

Έως και 2 ώρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 50% επιστροφή του ναύλου.

* Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε OPEN (ή να επιβεβαιωθούν για νέα ημερομηνία)   έως και 2 ώρες προ του απόπλου.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες.

Έως και 1 ώρα προ του απόπλου: 100% επιστροφή ναύλου.

Έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: 50% επιστροφή του ναύλου.

* Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε OPEN (ή να επιβεβαιωθούν για νέα ημερομηνία)   έως και 1 ώρα προ του απόπλου.

** Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ισχύουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα χρόνο μετά την πρώτη ημερομηνία έκδοσής τους.

**Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί εξαρχής σαν ανοικτής ημερομηνίας. Όταν έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας λαμβάνεται ως ημερομηνία ακύρωσης η ημερομηνία που έγινε το εισιτήριο ανοικτό και η όποια επιστροφή χρημάτων γίνεται σε συσχετισμό με την αρχική ημερομηνία ταξιδίου.

 

Anek-SuperfastΓραμμές εσωτερικού

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 17/12/21-10/01/22, 04/03/22-08/03/22, 15/04/22-03/05/22, 10/06/22-05/09/22

Έως και 14 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή ναύλου.

Έως και 7 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 75% επιστροφή του ναύλου.

Έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου : 50% επιστροφή του ναύλου.

*Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε OPEN (ή να επιβεβαιωθούν για νέα ημερομηνία) έως και 2 ώρες προ του απόπλου.

 

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες

Έως και 1 ώρα προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή ναύλου.

Έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: 50% επιστροφή του ναύλου.

*Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε OPEN ή να επιβεβαιωθούν για νέα ημερομηνία έως και 1 ώρα προ του απόπλου.

**Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί εξαρχής σαν ανοικτής ημερομηνίας. Όταν έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας λαμβάνεται ως ημερομηνία ακύρωσης η ημερομηνία που έγινε το εισιτήριο ανοικτό και η όποια επιστροφή χρημάτων γίνεται σε συσχετισμό με την αρχική ημερομηνία ταξιδίου.

***Super Saver Οικονομική: Μετά την έκδοση των εισιτηρίων δεν γίνεται αλλαγή / ανοιχτό / ακύρωση

***Saver Οικονομική: Τα εισιτήρια αυτά ακυρώνονται, μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας και είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας ταξιδίου. Σε περίπτωση που ο επιβάτης ταξιδέψει σε περίοδο που δεν ισχύει η προσφορά, θα μπορεί να αλλάξει το εισιτήριό του, πληρώνοντας την αντίστοιχη διαφορά.

 

Γραμμές Αδριατικής

Έως και 22 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή ναύλου.

Έως και 8 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 80% επιστροφή του ναύλου.

Έως και 24 ώρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 50% επιστροφή του ναύλου.

*Τα εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής τους (όχι εκτύπωσής τους).

**Οι επιβάτες διατηρούν το δικαίωμα να μετατρέψουν το εισιτήριό τους σε OPEN ή να αλλάξουν την ημερομηνία ταξιδιού. Αν αυτό το εισιτήριο ακυρωθεί μελλοντικά, λαμβάνεται ως ημερομηνία ακύρωσης η ημερομηνία που το εισιτήριο έγινε ανοιχτό ή άλλαξε ημερομηνία ταξιδιού και η όποια επιστροφή χρημάτων γίνεται σε συσχετισμό με την αρχική ημερομηνία ταξιδιού.

**Επιβάτες με OPEN εισιτήρια επιστροφής (που έχουν εκδοθεί ανοιχτά, όχι μετατραπεί σε ανοιχτά) δικαιούνται 100% επιστροφή του ναύλου σε περίπτωση ακύρωσης (στα ανοιχτά εισιτήρια, όχι σε όλη την κράτηση).

**Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης του εισιτηρίου μετ’ επιστροφής και εφόσον ο επιβάτης έχει ταξιδέψει το ένα σκέλος του ταξιδιού, ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί που προαναφέρονται για το δεύτερο σκέλος του ταξιδιού.

**Σε περίπτωση πλήρους ακύρωσης του εισιτηρίου μετ’ επιστροφής, ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί που προαναφέρονται.

**Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου, ο επιβάτης οφείλει να ενημερώσει αμέσως το σημείο έκδοσης του εισιτηρίου ή την Εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση, ο επιβάτης λαμβάνει εισιτήριο από το λιμάνι κατόπιν ελέγχου ταυτοπροσωπίας του δικαιούχου.

Σημείωση: Ο επιβάτης πρέπει να έχει μαζί του στο check-in ταυτότητα ή διαβατήριο που να αποδεικνύουν ότι είναι ο πραγματικός κάτοχος του εισιτηρίου.

**Early Booking: Η προσφορά συνδυάζεται με άλλες προσφορές/εκπτώσεις της εταιρείας. Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται μετά την έκδοσή τους. Εισιτήρια με την προσφορά μπορούν να αλλαχθούν ή να γίνουν ανοικτής ημερομηνίας, με την επιβάρυνση της διαφοράς ναύλου που προκύπτει. Εισιτήρια με την προσφορά που έχουν γίνει ανοικτής ημερομηνίας δεν επιδέχονται επιστροφή χρημάτων.
Blue Star Ferries

 

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15/04/22-02/05/22 & 09/06/22-25/09/22(*)

Έως και 7 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή ναύλου.

Έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά.

*Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε OPEN έως και 4 ώρες προ του απόπλου.

(1) Την περίοδο από 15/04/22-24/04/22 & από 09/06/22-11/06/22 για όλες τις αναχωρήσεις από Πειραιά, Λαύριο, Βόλο, Καβάλα και Θεσσαλονίκη και την περίοδο 25/04/22-02/05/22 & 13/06/22-14/06/22 για όλες τις αναχωρήσεις προς Πειραιά, Λαύριο, Βόλο, Καβάλα και Θεσσαλονίκη, τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, 14 ημέρες πριν την αναχώρηση.

Έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατούνται 25% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τις ενδιάμεσες διαδρομές.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες

Έως και 3 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή ναύλου.

Έως και την ώρα του απόπλου: 50% επιστροφή ναύλου.

*Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε OPEN έως και 1 ώρα προ του απόπλου.

**Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί σαν ανοικτής ημερομηνίας. Για τα εισιτήρια τα οποία έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας ισχύει η ακυρωτική πολιτική των αρχικών εισιτηρίων. Ανοικτά εισιτήρια για τα οποία έχει εκδοθεί κάρτα επιβίβασης, ακυρώνονται με 50%. Ανοικτά εισιτήρια για τα οποία έχει εκδοθεί κάρτα επιβίβασης και στη συνέχεια αλλάζουν ημερομηνία, ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά.

***SUPER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: Τα εισιτήρια αυτά δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας και δεν είναι δυνατή η αλλαγή του προορισμού, της ημερομηνίας και ώρας ταξιδίου.

***SPECIAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: Τα εισιτήρια αυτά ακυρώνονται, μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας και είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας ταξιδίου. Σε περίπτωση που ο επιβάτης ταξιδέψει σε περίοδο που δεν ισχύει η προσφορά, θα μπορεί να αλλάξει το εισιτήριό του, πληρώνοντας την αντίστοιχη διαφορά.Dodekanisos Seaways

 

Έως και 7 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή ναύλου.

Έως και 1 ώρα προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 50% επιστροφή ναύλου.

*Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε OPEN έως και την ώρα αναχώρησης, ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία που αναγράφεται στο εισιτήριο και δεν υπόκειται σε καμία επιστροφή ναύλου ή ποσοστό αυτού.Cyclades Fast Ferries

 

Έως 8 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή ναύλου.

Έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: 50% επιστροφή ναύλου.

*Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτά έως και 2 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και ισχύουν για 1 χρόνο.

** Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ισχύουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα χρόνο μετά την πρώτη ημερομηνία έκδοσής τους.Golden Star Ferries

 

Έως και 14 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή ναύλου.

Έως και 7 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 75% επιστροφή ναύλου.

Έως και 12 ώρες προ του απόπλου: 50% επιστροφή ναύλου.

*Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε OPEN έως 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και ισχύουν για ένα έτος.

**Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν αρχικά εκδοθεί σαν ανοικτής ημερομηνίας. Όταν έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται με ακυρωτικά 50%.Minoan LinesΓραμμές εσωτερικού

Έως και 14 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή ναύλου.

Έως 7 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 75% επιστροφή ναύλου.

Έως 12 ώρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 50% επιστροφή ναύλου.Γραμμές Αδριατικής

Έως και 30 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 90% επιστροφή ναύλου (συν τα πάγια τέλη 10€).

Έως 7 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 70% επιστροφή ναύλου (συν τα πάγια τέλη 10€).

Έως 2 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 50% επιστροφή ναύλου (συν τα πάγια τέλη 10€).

**Τα εισιτήρια μπορούν να μετρατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή να αλλάξουν ημερομηνία αναχώρησης έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.

**Τα Οpen εισιτήρια ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία ταξιδιού εφόσον αυτή αναγράφεται. Εάν δεν αναγράφεται, ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης.

**Δεν επιστρέφεται ναύλος για τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας.Grimaldi Lines (Brindisi)

 

Έως και 30 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 90% επιστροφή ναύλου.

Έως 7 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 70% επιστροφή ναύλου.

Έως 48 ώρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 50% επιστροφή ναύλου.

*Οι επιβάτες μπορούν να αλλάξουν την ημερομηνία ταξιδίου έως και 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση, καταβάλλοντας τέλη τροποποίησης 30€ καθώς και την οποιαδήποτε διαφορά ναύλου μπορεί να προκύψει.Levante Ferries

 

Έως και 14 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή ναύλου.

Έως 7 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 75% επιστροφή του ναύλου.

Έως 12 ώρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 50% επιστροφή του ναύλου.

* Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε ανοιχτής Ημερομηνίας ή να μεταφερθούν σε άλλη ημερομηνία έως και 24 ώρες προ του απόπλου.

*Τα εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας ισχύουν ένα χρόνο από την έκδοση τους.SeaJets

 

Έως 14 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή ναύλου.

Έως 7 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 75% επιστροφή ναύλου.

Έως 12 ώρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 50% επιστροφή ναύλου.

*Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε Ανοικτής ημερομηνίας τουλάχιστον 12 ώρες προ του απόπλου και ισχύουν για έναν χρόνο από την ημερομηνία μετατροπής τους.

*Εισιτήρια αντικατάστασης δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ΟΡΕΝ και δεν μπορούν να αλλάξουν δεύτερη φορά ημερομηνία.

 

SeaSpeed Ferries

 

Έως 14 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή ναύλου.

Έως 12 ώρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 50% επιστροφή ναύλου.

*Τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας έως και 4 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου.

**Τα ανοιχτά εισιτήρια ισχύουν για ένα χρόνο από την αρχική ημερομηνία έκδοσης τους.Zante Ferries

 

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 04/03/22-07/03/22, 20/04/22-26/04/22, 29/04/22-02/05/22, 10/06/22-13/06/22, 04/07/22-04/09/22

Έως 5 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή ναύλου.

Έως 12 ώρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 50% επιστροφή ναύλου.

*Τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας έως και 12 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Όλες τις υπόλοιπες ημερομηνίες

Έως 3 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή ναύλου.

Έως 2 ώρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 50% επιστροφή ναύλου.

*Τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας έως και 2 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου.

**Τα ανοιχτά εισιτήρια ισχύουν για ένα χρόνο από την αρχική ημερομηνία έκδοσης τους.